Optyczna koherentna tomografia siatkówki (OCT) jest wysoce specjalistycznym, obrazowym badaniem komputerowym pozwalającym na bardzo dokładną ocenę stanu siatkówki i naczyniówki oka. Jest to badanie szybkie, całkowicie nieinwazyjne, w pełni bezpieczne i polega na wykonaniu zdjęcia dna oka specjalnym urządzeniem po wcześniejszym rozszerzeniu źrenic u pacjenta.

Aktualnie OCT stanowi podstawę diagnostyki i monitorowania pacjentów chorujących m.in. na: zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMD), cukrzycę, zakrzep naczyń krwionośnych siatkówki, centralną surowiczą chorioretinopatię (CSR), a także jaskrę.
Moduł naczyniowy OCT, czyli tzw. angio-OCT jest bardzo dokładną, nieinwazyjną i bezpieczną metodą oceny naczyń krwionośnych siatkówki i naczyniówki w rejonie plamki bez konieczności podawania pacjentowi środka kontrastowego dożylnie. Dzięki temu zarówno badanie OCT jak i angio-OCT mogą być wykonywane u wszystkich pacjentów – również u dzieci oraz kobiet w ciąży.
Angio-OCT znajduje zastosowanie w diagnostyce oraz monitorowaniu chorych m.in. z wysiękową postacią AMD, cukrzycowym obrzękiem plamki czy chorobami naczyniowymi siatkówki.
W naszym ośrodku badania OCT/angio-OCT wykonujemy przy użyciu najnowszego model OCT Triton marki Topcon.