BON-MEDIC jest wysokospecjalistycznym ośrodkiem w Wielkopolsce, w którym wykonywane są badania ultrasonograficzne wszystkich części gałki ocznej i oczodołu. Poza badaniami ciała szklistego i siatkówki, dysponujemy aparatem UBM umożliwiającym wykonanie pełnej diagnostyki przedniego odcinka gałki ocznej, szczególnie użytecznej u pacjentów z jaskrą, zmianami rozrostowymi tęczówki i ciała rzęskowego oraz przed i po operacji zaćmy. Wszystkie procedury wykonywane są przez lekarzy mających wieloletnie doświadczenie w badaniach ultrasonograficznych w najtrudniejszych przypadkach klinicznych, w tym lekarzy prowadzących kursy ultrasonograficzne dla okulistów. Gwarantuje to wiarygodność oceny nawet najbardziej skomplikowanych sytuacji.

Pełne spektrum badań obejmuje:
Badanie ultrasonograficzne gałki ocznej – pozwala na diagnostykę komory ciała szklistego, siatkówki, naczyniówki i twardówki wraz ze wszystkimi schorzeniami, które dotyczą tych struktur. Najczęściej jest stosowane u pacjentów, u których ze względu na zmętnienie soczewki (zaćma) lub rogówki nie jesteśmy w stanie wiarygodnie ocenić stanu siatkówki. Często wykorzystujemy to badanie również do oceny powikłań cukrzycowych w obrębie gałki ocznej, takich jak krwotok do ciała szklistego i retinopatia cukrzycowa. W onkologii okulistycznej oceniamy wielkość i charakter zmian nowotworowych oraz dokładnie monitorujemy ich progresję.
Badanie USG oczodołu – ze względu na brak możliwości oceny tkanek oczodołu w inny sposób, do oceny tych struktur stosuje się przede wszystkim badania USG i radiologiczne. Ultrasonografia gałki ocznej jako jedyna nie niesie za sobą konsekwencji szkodliwych dla organizmu, nawet w przypadku powtarzanych badań. Szczególnie często stosujemy tą metodę u pacjentów chorujących na nadczynność tarczycy oraz zmiany nowotworowe. Jest badaniem oceniającym mięśnie poruszające gałką oczną, nerw wzrokowy oraz inne gruczoły i tkanki w tej lokalizacji.
Badanie UBM (ultrabiomikroskopowe) – uznawane jest za „złoty standard” w diagnostyce struktur przedniej części oka, takich jak rogówka, komora przednia, tęczówka, soczewka i ciało rzęskowe. Szczególnie u pacjentów chorujących na jaskrę, u których leczenie farmakologiczne nie przynosi spodziewanych efektów, badanie to wnosi wiele cennych informacji dotyczących przede wszystkim nieprawidłowości w zakresie budowy przedniej części oka. Wiele zmian stwierdzanych w tym badaniu, a niemożliwych do wykrycia w innych badaniach, może być wskazaniem do radykalnej zmiany sposobu leczenia na bardziej efektywny i wpływający na poprawę funkcji oka.
Badanie laserowe i ultrasonograficzne długości gałki ocznej (biometria) – jest kluczową procedurą wykonywaną przed operacją zaćmy. Tylko właściwie i dokładnie obliczona sztuczna soczewka może pozwolić na czerpanie pełnych korzyści z wykonanego zabiegu operacyjnego. Największą precyzję w tych pomiarach uzyskujemy przy użyciu laserowej biometrii, wykonywanej przy użyciu niezwykle kosztownej aparatury diagnostycznej.