Wszystkie zabiegi operacyjne wykonywane są w ramach tzw. „chirurgii jednego dnia„, polegającej na całkowicie ambulatoryjnym postępowaniu. Pacjenci leczeni operacyjnie nie wymagają leżenia i nieprzyjemnego pozostawania szpitalu. Podstawowym znieczuleniem stosowanym w okulistyce jest znieczulenie miejscowe w postaci kropli do oczu. Jest to znieczulenie wystarczające do niebolesnego przeprowadzenia większości chirurgicznych procedur okulistycznych jak np. operacja zaćmy, jaskry. Inne wymagają znieczulenia miejscowego nasiękowego (operacje plastyczne powiek). Sala operacyjna wyposażona jest w nowoczesne urządzenia (Mikroskop operacyjny, Fakoemulsyfikator, witrektom, laser) pozwalając na wykonanie nawet najbardziej skomplikowanych zabiegów operacyjnych.


Najczęściej wykonywanym zabiegiem w okulistyce jest operacja zaćmy. Powszechnie wykorzystuje się ultradźwięki (fakoemulsyfikacja) do usunięcia zmetniałej zawartości soczewki. W kolejnym etapie operacji niezbędne jest jednoczasowe wszczepienie sztucznej przejrzystej soczewki. Sam zabieg operacyjny usunięcia zaćmy trwa przeciętnie ok. 15 minut, przy użyciu nowoczesnych zwijalnych soczewek rana nie wymaga szycia i szybko się goi. Pacjent wraca szybko do swojego normalnego życia, uzyskując dobre widzenie bezpośrednio po operacji.
W zakresie instrumentarium i przebiegu zabiegu do operacji zaćmy bardzo zbliżona jest operacja korekcji wady wzroku przez wszczepienie dodatkowych soczewek wewnątrzgałkowych ICL. Zabieg jest dłuższy jedynie przy korekcie wady astygmatyzmu.


Bardziej czasochłonną operacją jest operacja przeciwjaskrowa. Zabieg ten wykonywany jest w nieustabilizowanych ciśnieniach wewnątrzgałkowych, niemożliwych do opanowania drogą farmakologiczną u pacjentów, dla których zabieg operacyjny jest jedyną szansą ratowania oka przed ślepotą. W pewnych sytuacjach zastosowanie znajduje laser diodowy, jako alternatywa do leczenia operacyjnego. Zabiegi plastyczne powiek i onkologiczne wykonywane są w znieczuleniu nasiękowym, którego działanie utrzymuje się nawet przez ok godzinę po wykonanym zabiegu.
Wszystkie materiały medyczne używane podczas zabiegów są sterylne, jednorazowe. Narzędzia chirurgiczne sterylizowane są w komputerowo sterowanym autoklawie Sterilclave 24B oraz Getinge K7 plus, które nie przepuszczą dalej całego procesu, jeżeli nie osiągną wymaganych parametrów sterylizacji. Udokumentowane to jest na wydrukach i testach wieloparametrowych, dając pacjentowi i lekarzowi gwarancję absolutnej jałowości.