Jestem absolwentką Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Szkolenie specjalizacyjne odbyłam w Klinice Okulistycznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. W 2021r. zdałam egzamin specjalizacyjny i uzyskałam dyplom specjalisty w dziedzinie okulistyki.

Z pasją uzupełniam i aktualizuję swoją wiedzę, poszerzając ją na kongresach i szkoleniach.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Okulistycznego.

W BON MEDIC zajmuję się wykonywaniem i interpretacją badań diagnostycznych dostarczających niezbędnych danych w procesie rozpoznawania choroby i jej leczenia. Do wykonywanych przeze mnie badań należą:

USG gałek ocznych i oczodołów

UBM czyli ultrasonograficzne badanie obrazowe przedniego odcinka gałki ocznej

OCT w chorobach siatkówki, w tym plamki

OCT nerwu wzrokowego obejmujące badanie grubości warstwy włókien nerwowych (OCT RNFL) i komórek zwojowych (GCC), co ma niezastąpioną wartość w diagnostyce i monitorowaniu przebiegu jaskry

angio-OCT w sposób nieinwazyjny obrazujące przepływ naczyniowy w obszarze plamki

biometria oceniająca długość osiową gałki ocznej

Do szczególnych moich zainteresowań zawodowych należy kompleksowe prowadzenie pacjentów chorujących na AMD (zwyrodnienie plamki związane z wiekiem).