pacjentów po wcześniejszej rejestracji.
Rejestracja czynna w dni powszednie w godzinach :

od 15:00 do 19:00      tel. 61 661 05 98 lub 604 976 324

Gabinety lekarskie

poniedziałek
godz. 15 – 19
dr med. Krzysztof Załęcki       
lek med. Mariusz Wilk
wtorek godz. 8 – 13 dr med. Jadwiga Bernardczyk – Meller
wtorek
godz. 15 – 19
prof. dr hab. Jarosław Kocięcki
dr med. Danuta Nikratowicz
środa godz. 8 – 13lek. med. Agnieszka Lisiak-Jankowska
środa
godz. 15 – 19
prof. dr hab. Jarosław Kocięcki
dr med. Jadwiga Bernardczyk – Meller
czwartek godz. 8 – 13lek. med. Lidia Główka
czwartek
godz. 15 – 19
dr med. Krzysztof Załęcki
dr med. Danuta Nikratowicz
piątek
godz. 15 – 19
dr med. Agata Brązert
lek med. Izabela Rogalińska

Pracownia ultrasonografii

poniedziałek godz. 15 – 19lek. med. Mariusz Wilk
środa godz. 8 – 13lek. med. Agnieszka Lisiak-Jankowska
czwartek godz. 8 – 13lek. med. Lidia Główka
czwartek godz. 15 – 19lek. med. Piotr Szponder
piątek godz. 15 – 19lek. med. Emilia Zwolińska

Pracownia laseroterapii – wszyscy lekarze pracujący w BON MEDIC

Pracownia Angiografii Fluoresceinowej

czwartek  godz. 15 – 19lek. med. Piotr Szponder

Pracownia Elektrofizjologii

wtorek godz. 8 – 13
środa   godz. 15 – 19   
dr med. Jadwiga Bernardczyk – Meller


Pracownia Optycznej Koherentnej Tomografii (OCT) – wszyscy lekarze pracujący w BON MEDIC