Klinika OkulistykiBON-MEDIC
dr med. Wojciech Suda
Specjalista chorób oczu


Absolwent Wydziału Lekarskiego w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Od 2012 r. związany z Kliniką Okulistyki UM w Poznaniu, gdzie aktualnie pracuje na stanowisku asystenta. W 2016 r. ukończył studia doktoranckie, a następnie obronił pracę doktorską na Uniwersytecie Medycznym im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, podczas których prowadził badania nad wpływem laseroterapii na stan siatkówki u pacjentów z retinopatią cukrzycową. W 2018 r. zdał międzynarodowy egzamin specjalizacyjny, uzyskując tytuł FEBO. Stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe, biorąc udział w polskich oraz zagranicznych stażach, kursach oraz konferencjach z zakresu diagnostyki obrazowej oraz leczenia zachowawczego i operacyjnego schorzeń siatkówki.
Moje zainteresowania obejmują diagnostykę obrazową, w szczególności angiografię fluoresceinową i OCT, jak również leczenie schorzeń siatkówki- m.in. zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem oraz chorób naczyniowych siatkówki m.in. retinopatii cukrzycowej.
W Bon-Medic wykonuję pełen panel badań diagnostycznych w zakresie narządu wzroku m.in.:
- badanie okulistyczne z oceną przedniego i tylnego odcinka oka oraz pomiarem ciśnienia wewnątrzgałkowego
- badania dodatkowe takie jak: optyczna koherentna tomografia (OCT, angio-OCT) plamki oraz nerwu wzrokowego, USG, ultrabiomikroskopia (UBM), angiografia fluoresceinowa, pachymetria
- laseroterapia siatkówki, laseroterapia YAG
- iniekcje doszklistkowe preparatów anty-VEGF