Klinika OkulistykiBON-MEDIC
lek. med. Wojciech Suda


Jestem absolwentem Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Zabrzu, który ukończyłem w roku 2010. Obecnie jestem lekarzem rezydentem Kliniki Okulistyki Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Pracuję na stanowisku asystenta w Katedrze i Klinice Okulistyki UM w Poznaniu. W 2016 r. ukończyłem stacjonarne studia doktoranckie na Uniwersytecie Medycznym im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu podczas których prowadziłem badania nad wpływem laseroterapii na stan siatkówki u pacjentów z retinopatią cukrzycową. Podnosząc stale swoje kwalifikacje zawodowe, biorę udział w polskich i zagranicznych kursach szkoleniowych oraz konferencjach z zakresu leczenia zachowawczego jak i operacyjnego schorzeń siatkówki.
Moje zainteresowania obejmują diagnostykę i leczenie schorzeń siatkówki, w szczególności zwyrodnienie plamki związane z wiekiem oraz choroby naczyniowe siatkówki m.in. retinopatię cukrzycową.
W Bon-Medic wykonuję pełen panel badań diagnostycznych w zakresie narządu wzroku m.in.:
- badanie okulistyczne z oceną przedniego i tylnego odcinka oka oraz pomiarem ciśnienia wewnątrzgałkowego
- badania dodatkowe takie jak: optyczna koherentna tomografia (OCT) plamki oraz nerwu wzrokowego, USG, ultrabiomikroskopia (UBM), angiografia fluoresceinowa, pachymetria
- laseroterapia siatkówki, laseroterapia YAG
- iniekcje doszklistkowe preparatów anty-VEGF