Klinika OkulistykiBON-MEDIC
Pracownia perymetrii komputerowejperymetria komputerowa
perymetria komputerowa


Perymetria komputerowa jest nowoczesną metodą badania pola widzenia. Pole widzenia człowieka jest to zakres przestrzeni widocznej przez oko. Istnieje bardzo wiele chorób oczu, które objawiają się zmianami w polu widzenia. Badanie pola widzenia wykazuje ewentualne ubytki widzenia chorobowych samej siatkówki lub przerwania łączności dróg odprowadzających bodźce do ośrodków Ubytki pojawiają się w jaskrze, chorobach nerwu wzrokowego, siatkówki i schorzeniach neurologicznych. Współczesne wykorzystanie komputerów pozwala na bardzo dokładną analizę pola widzenia. Prawidłowe pole widzenia każdego oka wynosi w przybliżeniu:
      od skroni: do 85°-90°
      od nosa: do 55°-60°
      od góry: do 45°-55°
      od dołu: do 65°-70°
Obwodowe granice mogą być nieco zmienione przez głębokość osadzenia oka w oczodole, wysoką nasadę nosa, łuk brwiowy lub opadającą powiek górną. W istocie badanie perymetryczne polega na ocenie zdolności siatkówki do odróżniania jasności testowego znaczka od luminancji tła. Czułość ta jest najwyższa w centrum pola widzenia i zmniejsza się ku obwodowi.
Wskazania do wykonania badania:
      choroby układu nerwowego
      choroby nerwu wzrokowego
      jaskra
      odwarstwienie siatkówki
      inne choroby siatkówki i naczyniówki
Perymetr komputerowy znajdujący się w Ośrodku BON MEDIC umożliwia te badania. Pozwala również na badania zakresu dwojenia w zezach porażennych i zakresu widzenia obuocznego u kierowców.