Klinika OkulistykiBON-MEDIC
prof. dr hab. n. med. Jarosław Kocięcki
Specjalista chorób oczu


Jestem kierownikiem Katedry Okulistyki i Kliniki Okulistycznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, pełnię też funkcję Konsultanta Wojewódzkiego d/s Okulistyki Województwa Wielkopolskiego. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, Ocular Oncology Group, American Academy of Ophthalmology oraz posiadam liczne certyfikaty zdobyte na strażach, kursach i konferencjach zarówno krajowych, jak i zagranicznych.
Na co dzień zajmuję się najróżniejszymi chorobami z zakresu odcinka przedniego gałki ocznej, jak zespół suchego oka, zać ma czy jaskra, jak rownież chorobami dotyczącymi dna oka (np. odwarstwienie siatkówki, zwyrodnienie plamki związane za wiekiem /AMD/, retinopatia cukrzycowa, zakrzep żyły środkowej siatkówki, choroby nowotworowe narządu wzroku). Są to schorzenia, które nie leczone lub leczone zbyt późno prowadzi mogą do całkowitej utraty widzenia. Niektóre z nich, jak choroby o charakterze zapalnym, można leczy farmakologicznie, inne natomiast, jak zaćma lub jaskra wymagają leczenia operacyjnego, a jeszcze inne leczy się za pomocą lasera, co najczęściej dotyczy chorych z rozpoznaną retinopatią cukrzycową.
W wielu przypadkach początkowy rozwój choroby jest całkowicie bezobjawowy i zdarza się, że pacjent zgłasza się do lekarza zbyt późno, gdy choroba jest już bardzo zaawansowana, a zastosowane leczenie nie zawsze może przynieść spodziewane rezultaty. Dlatego tak ważne jest, aby co jakiś czas każdy z nas skontrolował to, co ma najcenniejszego - swoje oczy.
Możliwości naszego ośrodka pozwalają w znacznym stopniu na precyzyjną diagnostykę tych chorób. Okresowe badania kontrolne - szczególnie u starszych pacjentów oraz u osób z już rozpoznanym schorzeniem oczu - pozwalają na szybkie wdrożenie odpowiedniego leczenia niezależnie czy jest to leczenie farmakologiczne czy operacyjne. Ośrodek nasz dysponuje własną, nowocześnie wyposażoną salą operacyjną, a pacjenci są operowani według najnowszych standardów światowych z zastosowaniem soczewek wewnątrzgałkowych renomowanych firm. Zabiegi odbywają się w trybie ambulatoryjnym, niewymagającym hospitalizacji.
Pacjenci z rozpoznaną cukrzycą lub otworami siatkówki również mogą czuć się bezpiecznie - zapewniam im pełną diagnostykę i kontrolę dna oka, a w razie potrzeby - specjalistyczne leczenie laserem. Zabiegi są bezbolesne i prowadzone ambulatoryjnie. W przypadku otworu w przyłożonej jeszcze siatkówce - pozwalają na uniknięcie jej odwarstwienia i w konsekwencji utraty wzroku. W przypadku retinopatii cukrzycowej - laseroterapia jest podstawowym leczeniem pozwalającym na utrzymanie (a w niektórych przypadkach nawet na poprawę) widzenia.